Projektisparraus

Yrityksen kehittymisen ja strategian toteutumisen kannalta on tärkeää, että projektit onnistuvat ja että ne viedään läpi tehokkaasti. Harvalla yrityksellä on sellaista projektihenkilöä/projektitoimistoa, joka pystyy tarjoamaan projektipäälliköille heidän tarvitsemaa tukea projektin eri vaiheissa.

Osa työajastani menee eri kehitysprojektien onnistuvuuden ja tehokkuuden varmistamisessa – projektipäällikön oikeana kätenä toimiessa. On tärkeää, että projektit valmistellaan, suunnitellaan ja projektoidaan oikein ja oikeilla välineillä. Vahvalla kehitysprojektikokemuksella tiedän, että ”hyvin suunniteltu on projekteissa enemmän kuin puoliksi tehty”.

Varsinkin projektin käynnistys- ja valmisteluvaiheessa onnistuminen on erityisen tärkeää. Jos tätä vaihetta ei osata tehdä oikein ja projektin läpiviemiseksi valitaan väärät menetelmät ja työvälineet, on onnistumisen edellytykset heikot.