Valmennukset

Suosituimmat valmennukset ovat olleet 1-2 päivää kestävät kehitys- ja muutosprojektijohtamisen valmennukset, joissa teoria ja käytäntö yhdistäen opitaan projektin elinkaareen liittyvät vaiheet, menetelmät ja työvälineet. Valmennuksien taustalla on maailman eniten käytetyimmät projektijohtamisen viitekehykset sekä käytännön projektityössä hyväksi havaitut menetelmät. Valmennustilaisuuksia on projektitoimisto.fi järjestänyt 90 kpl.

Prosessikuvaukset osana kehittämistoimintaa -valmennukset ovat viime aikoina olleet myös suosittuja. Prosessikuvauksilla saadaan visuaalisesti helposti ymmärrettävä ja viestittävä kuva kehitettävän kokonaisuuden nykytilasta ja tavoitetilasta.